Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO

W KOŁOBRZEGU


nr Państwowego Rejestru Muzeów MKiDN 8/98
nr RIK 1


ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 35 252 53, fax 94 35 252 54

NIP: 671-020-02-72, REGON: 000282116
konto muzeum BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0185 6260

http://www.muzeum.kolobrzeg.pl

muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl

godziny otwarcia biura pn - pt 8:00 - 16:00

 

 

"Misją Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego związanego z historią i tradycją Wojska Polskiego, ziemi kołobrzeskiej oraz województwa zachodniopomorskiego. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką regionu, tradycją wojskowości, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne. Muzeum realizuje także projekty promocyjne i marketingowe zwiększające dostępność obiektu dla zwiedzających.
W tym celu Muzeum współdziała z osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, urzędami i firmami działającymi w regionie oraz uczestniczy w stowarzyszeniach muzealniczych i regionalnych."

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Powiat Kołobrzeski. Muzeum powstało w 1963 roku.

MOPK uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu pod Nr 1 dnia 6 stycznia 1999 r.

Muzeum Oręża Polskiego działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123),
  • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.),
  • Statutu Muzeum Oręża Polskiego, będącego załącznikiem do uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Powiatu Kołobrzeskiego z dnia 25 maja 2012 r. oraz uchwały Nr XXX/214/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały.
  • Muzeum posiada status rejestrowanego - wg Państwowego Rejestru Muzeów decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod nr 8/98 - wpis do rejestru w dniu 18 maja 1998r ( nr aktu DM-IV/PRM/8/98)
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  • Muzeum Miasta Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg

  • Oddział Dzieje Oręża Polskiego, ul. Emilii Gierczak 5, 78-100 Kołobrzeg
  • Kołobrzeski Skansen Morski, ul. Bałtycka 31, 78-100 Kołobrzeg
  • Muzeum Zimnej Wojny Podborsko 3001, Dobrowo 53, 78-220 Tychowo
  • Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej w Rogowie, ul. Hangarowa 8, 72-330 Rogowo
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Ostasz - Dyrektor , w dniu:  29‑01‑2007 12:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  29‑01‑2007 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2023 12:00:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie