Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu


 

MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO

W KOŁOBRZEGU


numer Państwowego Rejestru Muzeów MKiDN: 8/98
numer Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Kołobrzeskiego: 1


ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 252 53, fax 94 35 252 54

NIP: 671-020-02-72, REGON: 000282116
konto bankowe Muzeum BNP PARIBAS: 29 2030 0045 1110 0000 0185 6260

 

komunikacja elektroniczna:

http://www.muzeum.kolobrzeg.pl

e-mail: muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl

ePUAP: /MuzeumOrezaPolskiego/skrytka

 

godziny otwarcia biura pn - pt 8:00 - 16:00
 

 

"Misją Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego związanego z historią i tradycją Wojska Polskiego, ziemi kołobrzeskiej oraz województwa zachodniopomorskiego. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką regionu, tradycją wojskowości, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne. Muzeum realizuje także projekty promocyjne i marketingowe zwiększające dostępność obiektu dla zwiedzających.
W tym celu Muzeum współdziała z osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, urzędami i firmami działającymi w regionie oraz uczestniczy w stowarzyszeniach muzealniczych i regionalnych."

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Powiat Kołobrzeski. Muzeum powstało w 1963 roku.

MOPK uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu pod Nr 1, w dniu 6 stycznia 1999 r.

Muzeum Oręża Polskiego działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 87),
  • Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385),
  • Statutu Muzeum Oręża Polskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLVIII/330/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nowego brzmienia Statutu Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
  • Muzeum posiada status rejestrowanego - wg Państwowego Rejestru Muzeów decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod nr 8/98 - wpis do rejestru w dniu 18 maja 1998 r. (nr aktu DM-IV/PRM/8/98).
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  • Muzeum Miasta Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg

  • Oddział Dzieje Oręża Polskiego, ul. Emilii Gierczak 5, 78-100 Kołobrzeg
  • Kołobrzeski Skansen Morski, ul. Bałtycka 31, 78-100 Kołobrzeg
  • Muzeum Zimnej Wojny Podborsko 3001, Dobrowo 53, 78-220 Tychowo
  • Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej w Rogowie, ul. Hangarowa 8, 72-330 Rogowo
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Ostasz - Dyrektor , w dniu:  29‑01‑2007 12:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  29‑01‑2007 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2024 13:18:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie