Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU
nr Państwowego Rejestru Muzeów MKiDN 8/98
nr RIK- 6


ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 35 252 53, fax 94 35 252 54

NIP: 671-020-02-72, REGON: 000282116
konto muzeum BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0185 6260

http://www.muzeum.kolobrzeg.pl

mop@kolobrzeg.powiat.pl
muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl

godziny otwarcia biura pn - pt 8:00 - 16:00
Dyrektor Muzeum przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 13:00 - 15:00

 

 

"Misją Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego związanego z historią i tradycją Wojska Polskiego, ziemi kołobrzeskiej oraz województwa zachodniopomorskiego. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką regionu, tradycją wojskowości, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne. Muzeum realizuje także projekty promocyjne i marketingowe zwiększające dostępność obiektu dla zwiedzających.
W tym celu Muzeum współdziała z osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, urzędami i firmami działającymi w regionie oraz uczestniczy w stowarzyszeniach muzealniczych i regionalnych."

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Powiat Kołobrzeski. Muzeum powstało w 1963 roku.

MOPK uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu pod Nr 6 dnia 6 stycznia 1999 r.

Muzeum Oręża Polskiego działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123),
  • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.),
  • Statutu Muzeum Oręża Polskiego, będącego załącznikiem do uchwały Nr XXI/110/2001 Rady Powiatu Kołobrzeskiego z dnia 23 lutego 2001 r.
  • Muzeum posiada status rejestrowanego - wg Państwowego Rejestru Muzeów decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod nr 8/98 - wpis do rejestru w dniu 18 maja 1998r ( nr aktu DM-IV/PRM/8/98)
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  • Oddział Historii Miasta, ul. Armii Krajowej 13,
  • Oddział Dzieje Oręża Polskiego, ul. ppor. Emilii Gierczak 5
  • XV-wieczna Kamienica Kupiecka, ul. ppor Emilii Gierczak 5
  • Kołobrzeski Skansen Morski, ul. Bałtycka 31
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Ostasz - Dyrektor , w dniu:  29‑01‑2007 12:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2017 11:16:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive